Colofon Colofon

Colofon

Deze website is samengesteld op basis van bronnen en foto's van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en de Protestantse Gemeente Schipluiden. Tekst en vormgeving: Arti Delflandiae. 
Voor informatie: contact@dorpskerkschipluiden.nl


Websites:
dorpskerkschipluiden.nl
protestantschipluiden.nl
historischeverenigingoud-schipluiden.nl
artidelflandiae.nl

 

terug