Museum Het Tramstation

Museum Het Tramstation

Dit museum is gevestigd in het voormalige stationsgebouw van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, WSM. Met wisselende exposities worden historie en bijzonderheden van Schipluiden, de bewoners en het landschap verteld. Daarnaast zijn er vaste exposities over de WSM en – in de Keenenburgkamer – over kasteel Keenenburg en zijn bewoners. In juni opent de expositie 'Abtswoude, de grote veranderingen'. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de dichter H.K. Poot, de beroemdste inwoner van Abtswoude.

Het station in Schipluiden is in 1912 in gebruik genomen. Het is gebouwd in een eclectische stijl met elementen uit de chaletstijl en Art Nouveau. Het interieur van het Tramstation is nog geheel intact met als pronkstuk de Jugendstilwachtkamer. In 2021 is de verdwenen luifel van de wachtkamer naar het perron herbouwd, deels in glas. Dit geeft het museum meer ruimte en de mogelijkheid om grote groepen te ontvangen. In 2021 is in de luifel als onderdeel van 'Ode aan Midden-Delfland' een expositie over bijzondere landschapselementen. Zie de agenda op deze website en de site van 'Ode aan Midden-Delfland'.

Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur, In het Museum- en Monumentenweekend, op Koningsdag en de Midden-Delfland Dag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor groepen is het mogelijk een afspraak te maken op andere tijden (tel. 015-3809389). De toegang tot het museum is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2, 2636HN, Schipluiden.

 
Kasteel Keenenburg

Kasteel Keenenburg

Vanaf begin 15e eeuw domineerde kasteel Keenenburg het gezicht van Schipluiden. Philips de Blote was de vermoedelijke bouwer van het kasteel. Halverwege de zestiende eeuw kwam de Keenenburg in handen vaOtto van Egmond.Hij was lid van de Ridderschap, ambachtsheer, hoogheemraad van Delfland en adviseur van Willem van Oranje. Otto van Egmond was ook een vooraanstaand lid van de Staten van Holland.

In de Tachtigjarige Oorlog is een deel van de Keenenburg (de oude voorburcht) verwoest. Toen de Spanjaarden verdwenen waren is de hoofdburcht uitgebreid. Het kasteel is in 1798 gesloopt. Bij diverse opgravingen in de periode 1976-1989 zijn veel aardewerk, glaswerk en bouwmaterialen gevonden. De funderingen zijn weer afgedekt en vormen een archeologisch monument van het kasteel. In 1992 werd het zuidwest torentje en een deel van de muur gereconstrueerd op de oorspronkelijk fundering. Er zijn plannen om meer delen van het kasteel zichtbaar te maken. Het kasteel is door vele kunstenaars afgebeeld en nageschilderd. Straatnamen in Schipluiden herinneren aan de bewoners van kasteel Keenenburg. In de Keenenburgkamer van Museum Het Tramstation wordt de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners verteld en zijn voorwerpen van de opgravingen te zien.

Zomer 2021 zijn er als onderdeel van 'Ode aan Midden-Delfland' verschillende activteiten rond Kasteel Keenenburg. Zie de agenda op deze website en de site van 'Ode aan Midden-Delfland'.